LISTA POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW KONIECZNA DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

DOKUMENTY DO POBRANIA:  wnioski o warunki przyłaczeniowe: wod-kan, gaz, prąd oraz WZÓR jak wypełnić wnioski o warunki przyłączeniowe

1. Decyzja o warunkach zabudowy-WZ z klauzulą ostateczności lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- MPZP

a) Wniosek o ustalenie Warunków Zabudowy składamy w Urzędzie Miasta Krakowa lub w Urzędzie Gminy. Wniosek można złożyć samodzielnie ale polecam powieżenie tego architektowi. Czas oczekwiania w Krakowie ~6 miesięcy poza Krakowem ~2 mieisące ale dla większości gmin wokół Krakowa są obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego.

b) Wypis i Wyrys z Planu Zagospodarownia Przestrzennego do uzyskania w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa ul. Sarego 4
 
2. Wypis i Wyrys z Ewidencji Gruntów. Dla działek znajdujących się na terenie Krakowa udajemy się do Wydziału Geodezji przy ul.Grunwaldzkiej  dla działek poza Krakowem ale w obrębie starostwa krakowskiego do geodezji  na ul. Przy Moście.

3. Akt własności: wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny ewentualnie postanowienie sądu w przypadku nieruchomości nabytych drogą spadkową.
Potrzebny do wniosku o warunki przyłączeniowe do sieci energetycznej Tauron oraz do wniosku o wyłączenie z produkcji rolnej.

4. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona przez geodetę. Czas oczekiwania około 4tyg. Aktualną mapę będziemy potrzebować także w przypadku inwestycji polegających na przebudowie lub nadbudowie budynku.

5.Warunki przyłączeniowe od dostawców mediów:
a) Prąd
- Tauron. Przy wypełnianiu wnisoku należy pamiętać aby wpisać informację w polu "uwagi" że przyłacze będzie kablowe. Inczej może się zdarzyć że Tauron jeżeli będzie im to bardziej pasować wyda warunki na przyłącz napowietrzny.

b) Gaz-Karpacka spółka gazownictwa  gdy zamierzamy z niego korzystac 

woda i kanalizacja(http://www.mpwik.krakow.pl lub u lokalnych dostawców poza obrębem miasta)

6.Warunki zjazdu z drogi publicznej(jeżeli nie ma zjazd z drogi publicznej na działkę). Do uzyskaniau u odpowiedniego zarządcy drogi(http://zikit.krakow.pl drogi w Krakowie, poza Krakowem w odpowiedniej gminie lub u powiatowego zarządcy dróg http://www.zdpk.krakow.pl).

7. W sytuacji gdy nie istnieje kanalizacja sanitarna na danym obszarze należy uzyskac zaświadczenie z gminy(Kraków jest zkanalizowany) potwierdzające brak kanalizacji będące podstawą do wydania pozwolenia na budowę szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. 

8.Jeżeli działka na której planujemy zbudować dom jest sklasyfikowana jako grunty orne(informacja ta podana będzie w wypisie z rejestru gruntów) to należy ją również wyłączyć z produkcji rolnej. Dla działek znajdujących się na terenie Krakowa udajemy się do geodezji przy ul.Grunwaldzkiej (http://www.bip.krakow.pl) dla pozostałych działek na ul. Przy Moście(http://geodezja.powiat.krakow.pl)

PROJEKT DOMU BEZ  PRZYŁĄCZY ZEWNĘTRZNYCH

    Do wydziału architektury składamy wniosek tylko o pozwolenie na budowę domu wraz z instalacjami wewnętrznymi a przyłącza zewnętrzne(wod-kan, prąd, gaz) realizujemy według odrębnego postępowania administracyjnego- zgłoszenia. Procedura ta jest korzystna gdy zależy nam na czasie. Sporządzenie projektów przyłączy ich uzgodnienie u dostawców mediów oraz w  ZUDP-ie  jest czasochłonne zajmuje zwykle około 2 miesięcy. Warto skorzystać z tej możliwości szczególnie gdy kupujemy gotowy projekt domu i w zasadzie możemy wystepować z wnioskiem o pozwolenie na budowę domu. Formalności związane z projektami przyłączy zewnętrznych możemy na spokojnie załatwic sobie już w czasie budowy domu.copyrights ekoarchitekci 2010