UWAGA! Z RACJI DUżEJ ILOśCI ZAPYTAń INFORMUJEMY żE NIE OPRACOWUJEMY PROJEKTóW SAMEJ PłYTY FUNDAMENTOWEJ.


7.4.2010 Płyta fundamentowa.

Jeżeli to możliwe zalecamy posadowienie budynku na płycie fundamentowej. Posadowienie budynku na płycie fundamentowej jest a przynajmniej powinno być(o tym później) tańsze a jest na pewno wskazane ze względu na energooszczędność.
Projektuejmy płytę zarówno w naszych projektach indywidualnuch jak również jest ona jaka wariantowe rozwiązanie w naszych  projektach typowych.
Ponieważ spotykam się z pytaneim czy posadowienie budynku powyżej strefy przemarzania jest dopuszczalene przez Polskie Normy postanowiłem podać fragment z PN.  Zgodnie z PN -81 B-03020 Grunty Budowlane Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczanie statyczne i projektowanie. "Zalecenia szczegółowe. Głębokość posadowienia powinna spełniać następujące warunki:  a) zagłębienie podstawy fundamentu w stosunku do powierzchni przyległego terenu nie powinno być mniejsze niż 0,5 m; projektowanie zagłębienia mniejszego niż 0,5 m wymaga uzasadnienia,b) w gruntach wysadzinowych głębokość posadowienia nie powinna być mniejsza od umownej głębokości przemarzania hz, którą należy przyjmować zgodnie z rys. 1, dla danej części kraju; głębokość przemarzania należy mierzyć od poziomu projektowanego terenu lub posadzki piwnic w nieogrzewanych budynkach; Do gruntów wysadzinowych zalicza się wszystkie grunty zawierajęce więcej niż 10% cząstek o średnicy zastępczej mniejszej niż 0,02 mm oraz wszystkie grunty organiczn" Reasumując płyta fundamentowa na powierzchni gruntu nie jest i nie może być  wbrew PN. Taki rodzaj fundamentu bezpośredniego wymaga tylko uzasadnienia-w naszym przypadku odpowiednie warstwy pod fundamentem- pospółka zagęszczaona lub szkło piankowe.

Poniżej linki do przykąładowych detali płyty fundamentowej.
 Link nr 1 detal płyty wersja z pospółą  Link nr 2 detal z szkłem piankowymPodstawowe zalety płyty fundamentowej to:
Wyeliminowanie mostka termicznego w tradycyjnym fundamencie na styku ściany fundamentowej i ściany parteru. Nawet zastosowanie izolacji termicznej  ściany fundamentowej z dwóch stron nie likwiduje w pełni ucieczki ciepła w "dół" ściany fundamentowej do ławy fundamentowej i dalej do gruntu. 
płyta fundamentowa, ucieczka ciepła 
     Kolejną zaleta posadowienia na płycie fundamentowej jest ograniczenie robót ziemnych. Wystarczy, że "zdejmiemy" urodzajną warstwę ziemi o grubości około 30cm. Usuwamy również dodatkowo około 30cm ziemi poniżej aby w jej miejsce wprowadzić pospółkę- mieszaninę żwiru i piasku. Warstwa ta ma za zadanie zapobiegąć podciąganiu kapilarnemu wilgoci. Całość prac ziemnych ogranicza się więc do usunięcia około 60cm ziemi (w przypadku gruntów nieprzepuszczalnych usuwamy dodatkowo grunt do głębokości przemarzania pod ścianami zewnętrznymi) pod całym rzutem budynku i wysypaniu i utwardzeniu 30cm warstwy pospółki.


płyta fundamentowa, układanie izolacji płyty fundamentowej

płyta fundamentowa, układanie izolacji brzegowej, wyrównywanie pospółki
     Kolejne oszczędności to wyeliminowanie koniecznośći stosowania izolacji przeciwwilgociowej poziomej na ławie fundamentowej oraz izolacji pionowej ściany fundamentowej. Stosujemy jedynie izolację poziomą pod ścianami parteru ale tylko pod ścianami zewnetrznymi. Stosujemy standardowo 2x papę lub pasek z foli PVC. 30cm Zastosowanie pospółki + 30cm styropianu oraz fakt, że płyta fundamentowa jest płytko posadowiona gwarantuje nam suchy fundament. płyta fundamentowa, układanie izolacji brzegowej, wyrównywanie pospółki

Stosujemy płyty styropianowe EPS 200 o grubości 20-30cm w dwóch warstwach.
W strefie brzegowej płytę styropianową układamy pionowo. Tworzy się szalunek w którym układamy zbrojenie na dystansach.Pod ścianami zagęszamy zbrojenie. Na tym etapie robimy również podejścia wodne i kanalizacyjne. Szalunek zalewamy betonem B25. Grubość płyty dobiera się indywidualnie ale zwykle wystarczy 20cm. Wystający ponad grunt styropian zabezpieczamy siatka na kleju. Później dowolnie wykańczamy.
płyta fundamentowa, układanie izolacji brzegowej, wyrównywanie pospółki

płyta fundamentowa, układanie izolacji brzegowej, wyrównywanie pospółki

płyta fundamentowa, układanie izolacji brzegowej, wyrównywanie pospółki16 04 2010

Poniżej porównanie kosztów budowy fundamentu "tradycyjnego" i płytowego. Do obliczeń przyjęto hipotetyczny wymiar budynku w ścianach zewnętrznych 12x8m. Przyjęto poziom przemarzania gruntu -1,0m. Porównano tylko koszty materiałów bez uwzględnienia robocizny, robociznę uwzględniono tylko w przypadku prac które występują tylko w danym typie fundamentu- izolacje poziome ław fundamentowych oraz izolacje pionowe ścian fundamentowych.
płyta fundamentowa, układanie izolacji brzegowej, wyrównywanie pospółki

płyta fundamentowa, układanie izolacji brzegowej, wyrównywanie pospółki
płyta fundamentowa, układanie izolacji brzegowej, wyrównywanie pospółki


PŁYTA FUNDAMENTOWA

 1) Płyta fundamentowa zacierana na gładko
     Beton C20: pow. 96m2 * 0.2= 19.2m3

    koszt materiału: 4224zł
 2) Izolacja termiczna: EPS 200 96m2*0.2=
     19.2m3+1,58m3=20,78m3 x 250zł
    koszt materiału 5195


 3) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma pod ścianami parteru: 9.8m2
    koszt materiałów i robocizny 373


 3) Stal zbrojeniowa:
    siatka fi 8 góra i dół co 15cm=2592mb=1023kg=2046
    dodatkowe zbrojenie pod ściany: fi12 220mb=193kg=386
    Łącznie koszt stali: 2432z


ŁĄCZNE KOSZTY: 14 656zł

FUNDAMENT TRADYCYJNY

  1) Ława fundamentowa beton C20: pow. 31.7m2 * 0.3= 9.51m3
      koszt materiału 2377
  2) Ściana fundamentowa: 13.2m2 * 0.9 = 11.88m3
      koszt materiału i robocizny 4129
   3)Podłoga na gruncie:  82,8m2 * 0.1= 8.28m3-
      koszt materiału 2070
   4)Chudy beton: 31.7m2 * 0,07= 2.21m3
      koszt materiału 414
    5)Wylewka betonowa 82,8m2 x 40zł = 3312zł

  3)Izolacja termiczna:
     ściany fundamentowe: XPS 40m * 0.1 *0.9= 3.6m3
     koszt materiału 1440

     podłoga na gruncie EPS 100: 18.21m3
     koszt materiału 2730

  3)Stal zbrojeniowa:
    fi 12: 214mb= 188kg
    fi 6: 132mb= 29kg
     Łącznie koszt stali: 434

  4)Izolacja przeciwwilgociowa:
     ławy fundamentowe izolacje poziome: 13.2m2
     koszt materiałów i robocizny 463

     ściany fundamentowe: 103,25m * 0.8m= 82.6m2
     koszt materiałów i robocizny 418

     izolacja pozioma pod ścianami parteru: 13.2m2
     koszt materiałów i robocizny 463

     folia kubełkowa 50mb. 150

  5) koszty koparki które występują dwukrotnie(przy wykopach
      i później przy zasypywaniu wykopów) + 300

    ŁĄCZNE KOSZTY: 15 388


Jak widać na powyższym zestawieniu płyta fundamentowa może być tańszym rozwiązaniem w najgorszym razie porównywalnym cenowo. Przy gruntach wysadzinowych (np. glina która jest często spotykana w okolicach Krakowa) koszty  płyty fundamentowej podwyższy konieczność wymiany gruntu przy zewnętrznym obwodzie płyty na pospółke aż do głębokości przemarzania. Dla naszego przykładowego projektu domu byłoby to ~80m3. Koszt samej pospółki w takim przypadku to około 8tys.zł 
W zestawieniu ujęto tylko ksozt materiałów należy również uwzględnić większą pracochłonność fundamentu tradycyjnego( co niekoniecznie będzie docenione przez firmę wykonującą fundament) Konieczność głebokich wykopów, szalowania ław fundamentowych. Ważny jest takze czas wykonania. Tu płyta jest bezkonkurencyjna. Całość prac możemy wykonac w 4 dni. W tradycynym fundamencie trzeba czekać na związanie betonu w ławach fundamentowych zanim zaczniemy stawiać ściany fundamentowe oraz oczekiwanie na wyschnięcie ścian fundamentowych przed nałożeniem dyspersyjnych mas hydroizoalyjnych(np. Dysperbit). Ale podstawowy argument przemawiający za płytą fundamentową to wcześniej już wspomniane wyeliminowanie mosta termicznego. Również często pojawiające się pekanie podłogi na gruncie jest tu wyeliminowane.

Uwaga! Koszty przedstawione powyżej są orientacyjne i nie stanowią reklamy rozwiązania fundamentu na płycie fundamentowej.  Mogą się zmienić ze względu na wachania cen stali, styropianu betonu etc. W przypadku występowania niekorzystnych wrunków gruntowych może okazać się że koszt płyty fundamentowej będzie znacznie przekraczał koszt tradycyjnego fundamentu.


copyrights ekoarchitekci 2010