pon. - pt.: 9:00 – 17:00
ekoTypowy 26 parterowy
ekoTypowy 26
105 m 2

EUco < 14 [kWh/m2 rok]
ekoTypowy 33 parterowy
ekoTypowy 33 pierwotny
120.1 m 2

EUco < 20 [kWh/m2 rok]
ekoTypowy 19 parterowy
ekoTypowy 19
105 m 2

EUco < 14 [kWh/m2 rok]
ekoTypowy 3 parterowy
ekoTypowy 3 pierwotny
120.1 m 2

EUco < 20 [kWh/m2 rok]
ekoTypowy 24 parterowy
ekoTypowy 24
105 m 2

EUco < 14 [kWh/m2 rok]
ekoTypowy 14 piętrowy
ekoTypowy 14 pierwotny
120.1 m 2

EUco < 20 [kWh/m2 rok]