[recaptcha]

pon. - pt.: 9:00 – 17:00
Brak komentarzy

Projekt domu na płycie fundamentowej z niskim poziomem wód gruntowych

Projekt domu zlokalizowanego w Gostyni gmina Wyry powiat mikołowski 

Badanie geotechniczne przeprowadzone w okresie po roztopowym  w marcu wykazało zaleganie zwierciadła wody gruntowej już na głębokości od 0.2 do 0.4 m p.p.t. Ponowne dodatkowe badania przeprowadzone w okresie letnim oraz obserwacja poziomu wody w studni na działce sąsiedniej wykazały korzystne obniżenie się poziomu wody o 0.3 m.

Aby zapewnić stabilne posadowienie oraz uniknąć konieczności odwadniania wykopów w trakcie budowy zaprojektowano posadowienie na płycie fundamentowej. Konstrukcja płyty w tym wypadku musiała być z termoizolacją usytuowaną nad płytą tak aby uniknąć jej zawilgocenia i obniżenia parametrów izolujących przy prawdopodobnym zawilgoceniu. Zaprojektowano podbudowę betonową na zagęszczonym kruszywie łamanym na której należy wykonać hydroizolację z KMB i dopiero na nim właściwą płytę żelbetową. Dodatkowo zaprojektowano podniesienie poziomu ternu wokół budynku o 45cm tak aby zapewnić odpływ wód opadowych poza fundament budynku. 

Poniżej detal zaprojektowanych rozwiązań. Przykład ten pokazuje , że badanie geotechniczne gruntu to konieczność przed przystąpieniem do prac projektowych.